NIVALAN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN YHDISTYS RY.

KEVÄTKOKOUS

Kinevalla tiistaina 02.04.2024 klo 18.00.

Sääntömääräiset kevätkokousasiat.

TERVETULOA

NIVALAN SOS.DEM. YHDISTYS RY:N

SYYSKOKOUS

Kinevalla keskiviikkona 29.11. 2023 klo 18.00

Sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa

Toivo Jaakolan syntymäpäivät Kinevalla 4.11.2023

Pitkäaikaista elämäntyötä yhteiskunnallisissa tehtävissä ja yrityselämässä toiminutta Toivo Jaakolaa juhlittiin Kinevalla 4.11.23. yksityistilaisuudessa.

Vuosien varrella Toivo on osallistunut aktiivisesti Nivalan Työväenyhdistyksen toimintaan, pitkäaikaisena puheenjohtajana yhdistyksessä ja myös Nivalan eläkkeensaajien puheenjohtajana.

Yhdistys muisti Toivoa juhlassa puheenjohtajan Jani Ahlhomin puheella ja kukkatervehdyksin.

Jani Ahlholmin onnittelupuhe


Kukkatervehdys Toivolle

Kokouskutsu

Nivalan Sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys ry.

Kevätkokous Kinevalla tiistaina 28.3.23 klo 18.00.

Sääntöjen määräiset kevätkokousasiat.

TERVETULOA

EDUSKUNTAVAALIEN ALLA 2023


Kuluneet vuodet ovat olleet monin tavoin poikkeukselliset.

Olemme huomanneet että ruuan hintojen nousu vaikuttaa moneen, jo keskitulosiinkin. Kun ihmiset joutuvat tinkimään tervellisemmistä ruuista ja valitsemaan halvempia epäterveellisempiä ruokia,niin se jos jokin on väärin. Millaiset terveysvaikutukset sillä tulee olemaan pidemmällä aikavälillä.

Venäjän energiasota Eurooppaa vastaan on nostanut energianhintoja meillä Suomessakin. Inflaatio vaikuttaa elämisen kustannuksiin. Kaupankäynti on käynyt kalliimmaksi. Vaikka onneksemme lauha talvi on omalta osaltaan hillinnyt sähkön hintaa, ovat kustannukset olleet kohtuuttoman kovat monelle.


Marinin hallituksessa on tehty päätöksiä,joilla on pyritty turvaamaan ihmisten toimeentuloa ja arjen turvaa. On muun muassa korotettu pienimpiä eläkkeitä ja perusturvaa. Viime vuonna on tehty ylimääräinen indeksikorotus sosiaaliturvaetuuksiin paikkaamaan elinkustannustennousua. Pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta on kevennetty. Näillä päätöksillä Marinin hallitus on pyrkinyt varmistamaan, että suomalaisilla jäisi tuloista enemmän käteen. Mutta eihän se riitä jos elintarvikkeiden ym hintoja vain nostetaan, ja nostetaan. Sillä palkat, eläkkeet, sosiaaliturvat ym eivät pysy hintojen nousun perässä.
Tämä tarkoittaa sitä että ihmisten hyvinvointi, terveys ja ahdistus vain pahenee. Sitä emme halua.

Hyvinvointi, koulutus ja sivistys ovat menestyvän ja vauraan yhteiskunnan kivijalka. Marinin hallitus toteutti historiallisen koulutusuudistuksen: nosti
oppivelvollisuusiän 18-vuoteen ja teimme toisen asteen opinnoista maksuttomia,ja palautti oikeuden varhaiskasvatukseen. Jonka edellinen hallitus perui.Pohjois-Pohjanmaan lapsirikkaalla alueellamme lupaus elämän läpi kantavasta osaamistasosta on lahja, jonka jokainen lapsemme ansaitsee. Jokaisen lapsen januoren on saatava tarvittava oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.Lapsemme ansaitsevat parasta.


Haastavina aikoina tarvitsemme inhimillistä politiikkaa, jossa kaikki pidetään mukana. Vastuullisessa velkakeskustelussa yksisilmäisyydelle ei pidä antaa sijaa. Tarvitsemme sellaisia ratkaisuja, joilla kurittamisen sijaan kannustetaan kasvua ja investointeja. Meidän on muistettava myös hyvinvointi- ja koulutusvelat, joita maailmanlaajuinen koronapandemia ja meneillään oleva sota on kasvattanut. Näitävelkoja on lyhennettävä, olemme sen lapsillemme velkaa. Viisas taloudenpito tarkoittaa ymmärrystä päätösten pitkän aikavälin vaikutuksista. Leikkaukset ihmisten hyvinvoinnista tulevat maksettavaksi monin verroin kalliimpaan hintaanniin yhteiskunnallemme kuin yksilölle.

Muista äänestää su 2.4.2023( alueemme tarvitsee tekijöitä Esim. 37 ja 31)

Valtuutettu

Jani Ahlholm

SDP

Tytti Tuppurainen tavattavissa Kinevalla 6.3.23 klo 11.00

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan.

EDUSKUNTAVAALIT 2.4.2023 Puheenjohtajan kynästä

Kasvavat tuloerot, rapautuva ympäristö ja vain paksulla lompakolla ohitettavat hoitojonot eivät ole ainoa vaihtoehto tai luonnonlaki. Kyse on valinnoista.SDP tarjoaa oikeudenmukaisen ja kriisien keskelläi
testatun vaihtoehdon, jossa haasteisiin vastataan turvaamalla tavallisen ihmisen elämä ja toimiva arki.Viimeisen neljän vuoden aikana olemme nähneetsuuria kriisejä. Niiden aikana olemme vieneet eteenpäin rakenneuudistuksia, turvanneet elinkeinoelämää ja yrityksiä, mutta samalla pitäneet ihmisistä huolta.

Jani AHlholm

Eurooppalaisittain verraten Suomen julkinen velka on kohtuullinen. Se on noin 20 prosenttiyksikköä euromaiden keskiarvoa alhaisempi. Suomen lähimpien verrokkimaiden, Ruotsin ja Tanskan, velkasuhde on hieman pienempi, mutta toisaalta näissä maissa yksityisetkotitaloudet ovat huomattavasti velkaantuneempia ja kokonaisveroaste korkeampi. Suomen
työllisyysaste kokoaikatyöllä mitattuna on tämän hallituksen aikana vihdoin korkeampi kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja veroasteemme puolestaan alhaisempi.Tällä hallituskaudella velkaa on jouduttu ottamaan erityisesti koronapandemian, Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin vuoksi. Esimerkiksi koronanhoidon hintalappu valtion taloudelle on ollut noin 16 miljardia euroa ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien toimien hintalappu noin 8 miljardia euroa. Suurusluokkana tämä tarkoittaa, että noin kolme neljästä velkaeurosta on tälläkaudella otettu kriisien vuoksi.


Aikaisempiin kriiseihin verrattuna Suomen velkasuhde on kasvanut poikkeuksellisen vähän. Kun velkasuhde kasvoi 90-luvun laman yhteydessä noin 42 prosenttiyksikköä ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 23 prosenttiyksikköä, nousi velkasuhde koronakriisin yhteydessä vain noin 8,5 prosenttiyksikköä. Hallituksen elvyttävä talouspolitiikka ja yritysten jakansalaisten tukeminen koronakriisin aikana on siis osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi.

Hallituskaudella tehdyt kriisien ulkopuoliset menolisäykset ovat toki
kasvattaneet valtion velkaantumista noin 10 miljardilla eurolla. Näistä
suurimpia pysyviä menoeriä ovat olleet pienten eläkkeiden korottaminen,
oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen muuttaminen maksuttomaksi,hoitajamitoituksen ja seitsemän päivän hoitotakuun rahoittaminen, koulutuksenja työvoimapalveluiden vahvistaminen sekä kehitysyhteistyön rahoituksen kasvattaminen. Näissä on pohjimmiltaan kyse arvovalinnoista: esimerkiksi koulutuksen pysyvää rahoitusta on lisätty tällä hallituskaudella noin miljardilla. Suomi pärjää vain koulutuksella ja osaamisella ja se tunnetusti Sipilän hallitukselta unohtui.

Valtion velkaantumisesta keskustellessa on myös hyvä huomata, että
velkaantumista arvosteleva oppositio on tukenut hallituksen toimia niin
kriisinhoidossa kuin muidenkin menolisäysten kohdalla lähes poikkeuksetta.
Esimerkiksi kokoomus on eduskuntapuheiden perusteella hyväksynyt otetusta velasta yli 97 prosenttia ja lisäksi vaatinut vielä esitettyjä suurempia panostuksia eri kohteisiin, mm. yritysten tukemiseen koronan aikana.Pukin joulukeikka

Ohjelmassa:Hitaat voimistelijat

Jouluiset

Pukin tervehdyskierros

Raijan joululaulu

Joulutarjoilua

KINEVAN JOULUJUHLA 6.12.22

Pukki jakaa karkkia

Sulevi lavalla

Hyvää Itsenäisyyspäivää Suomi 2022

Hyvät Ystävät

Enpä ole vielätällaista Itsenäisyyspäivää ennen kokenut.Ehkä juuri siksi uskon, että tämä päivä tullaan muistamaan.Se tullaan muistamaan itänaapurin hölmöilystä mutta samalla yhteisistä ponnisteluista.Ponnisteluista koko kansan hyväksi.

Hyvät ystävät

Kriisejä on Suomi historiansa aikana kohdannut ennenkin.Jokainen sukupolvi kokee omat vaikeat aikansa, eikä yksikään kansakunta voi valita koettelemuksiaan.Kaikista vaaran paikoista on Suomi kuitenkin selviytynyt.

Kohtalonhetkinä on suomalaisille ollut riittävästi luottamusta ja lujaa uskoa tulevaisuuteen.Ne ovat valaneet sellaista vakautta, jonka turvin pahimmatkin myrskyt on selätetty.Niin Suomi tulee tekemään nytkin ja tälläkin kertaa tähän tarvitaan meitä kaikkia.

Juuri tällä hetkellä kaikista tärkeintä on vastata akuuttiin kriisiin.Pitää rakentaa siltoja yli vaikean ajan:tukea ihmisiä, yrityksiä ja viranomaisia.

Pitää olla rohkeutta ja viisautta katsoa yli kriisin,se takaa menestyksen ja kukoistuksen myös jatkossa.

On ilmeistä,että itänaapurin toiminnan jälkeinen maailma ei tule olemaan täysin entisensä.

Hyvät ystävät

Koko maailma on nyt suuren haasteen edessä.Tästä kriisistä me nousemme parhaiten itsenäisen Suomen vahvuuksiin luottaen.Ei yksin vaan yhdessä.

Hyvät ystävät

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille turvallista ja rauhallista Itsenäisyyspäivää. turvallista Pidetään huolta toisistamme.

Jani Ahlholm

Tervetuloa juhlimaan Kinevalle

6.12.2022 klo 14.00

Juhlimme pikkujoulua, Suomen Itsenäisyyspäivää ja yhdistyksen jäsenten

syntymäpäiviä.Juhlapuhe, ohjelmaa ja tunnelmallista yhdessäoloa.

Kahvitarjoilu , pientä suolaista ja jouluisia torttuja.

Tervetuloa

NIVALAN SOS.DEM TYÖVÄENYHDISTYS RY.

SYYSKOKOUS

Kinevalla 23.11.2022 klo 18.00

Käsitellään sääntöjen määräämät syyskokous-asiat.

Tervetuloa

NIVALAN SEURAKUNTAVAALIT

Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022

Varsinainen vaalipäivä 20. 11.2022

Yhdistyksemme jäsen Sari Tajakka ehdollanumerolla 41 valitsijayhdistyksessä "Yhteen hiileen"

Sarin vaaliteemana Valoa elämään

"Kehitetään ja uudistetaan kirkkoa ja seurakuntaa yhdessä."


VALOA

ELÄMÄÄN

Sari valittiin vaaleissa

51 äänellä.

ONNEA

Nivalan sosiaalidemokraatit onnittelevat

Nivalan Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys osallistui

1.5.2022 klo 12.00 Tillari-patsaan lakitukseen

Puhe Jani Ahlholm

Nivalan Eläkkeensaajat ry kokosi joukon laulamaan tilaisuuteen

Nivalan Eläkkeensaajat ry Vappulauluesitys

Tillari-patsas lakitus Riitta Ekstam, Jani Ahlholm

Jani Ahlholm pitää ajankohtaisen vappupuheen

Kuvateksti